นโยบายความเป็นส่วนตัว

ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ของการใช้งานที่ปรากฎด้านล่างอย่างละเอียด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท แอมมิตี้ เทค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Bigsale.sale”) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฎในด้านล่างนี้


1.บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 Bigsale.sale ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง bigsale.sale จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับ Bigsale.sale

1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ และการจัดเก็บข้อมูลของทาง Bigsale.sale ที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการแก่ท่าน Bigsale.sale จะจัดเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

1.3 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ Bigsale.sale มีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น

1.4 ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูแพลตฟอร์มของ Bigsale.sale ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทาง Bigsale.sale ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อ Bigsale.sale ทาง Bigsale.sale จะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของ Bigsale.sale และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านสมาชิกเท่านั้น

2. Bigsale.sale จะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

(a) เมื่อท่านได้ลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับ Bigsale.sale

(b) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการของ Bigsale.sale ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

(c) เมื่อท่านติดต่อกับ Bigsale.sale เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล    

(d) เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของ Bigsale.sale

(e) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม ของ Bigsale.sale

(f) เมื่อท่านติดต่อโดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็นเอาท์ซอร์สจของบริษัท

** นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน

3. Bigsale.sale จะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน เพศ วันเกิด
  • ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆที่ท่านได้ซื้อจาก Bigsale.sale
  • ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
  • เมื่อท่านใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ท่านกำลังให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น Bigsale.sale ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน
  • Bigsale.sale อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านและกิจกรรมของท่านที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Bigsale.sale จากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เราร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขาย หรือจากผู้โฆษณาเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการติดต่อของท่านกับพวกเขา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม

4. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ

4.2 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มของ Bigsale.sale

4.3 เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มของ Bigsale.sale

4.4 เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน

4.5 เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ

4.6 เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน

4.7 เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของ Bigsale.sale

4.8 เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจ  ว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น

4.9 เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของ Bigsale.sale

4.10 เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ Bigsale.sale หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม

4.11 เพื่อตรวจสอบบริการของเราหรือ ธุรกิจของเรา

4.12 เพื่อจัดเก็บ สำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายหรือเหตุอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา

4.13 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของ bigsale.sale

4.14 เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อท่านใช้บริการบนแพลตฟอร์มของ bigsale.sale

4.15 เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม

*ท่านสามารถยกเลิกบริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

5. สิทธิของ Bigsale.sale ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยินยอมและอนุญาติให้ Bigsale.sale เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาติ หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หากทาง Bigsale.sale มีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของรัฐ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อทางบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. Bigsale.sale คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
  • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

7. ผู้เยาว์

บริการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า  18  ปี  เราไม่ได้จงใจเก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนใดๆ จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกทั้งในส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์หรือบริการอื่นๆ จะไม่มีเนื้อหาสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะทำการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สำหรับผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับBigsale.sale หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับทาง Bigsale.sale เรียบร้อยแล้ว ทาง Bigsale.sale จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าทาง Bigsale.sale ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน

8. การกำจัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาด Bigsale.sale ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ของข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือ ของคำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน หรือข้อความอื่นใดที่แสดงหรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือข้อมูลจะอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียว Bigsale.sale สงวนสิทธิโดยดุลพินิจของ บริษัท Bigsale.sale แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำดังนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นบอกกล่าวแก่ผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือพลั้งเผลอใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึง Bigsale.sale อาจทำการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า

9. การกำจัดเสียหาย

Bigsale.sale หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งการสูญเสียกำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบจัดการข้อมูล ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือ ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงานของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมโยง แม้ว่า Bigsale.sale จะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

เราจะทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอว่าเพียงพอหรือไม่ ทาง Bigsale.sale ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของบริษัท

11. หน้าเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเช่น บริษัทในเครือ ร้านค้าหรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ Bigsale.sale ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นเพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปจากท่านอย่างไร

12. ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : cs-th@bigsale.sale

Line @bigsale.sale